Stránky byly přemístěny

nová adresa je https://telegrafie.cz/

Poděkování

Chtěl bych tímto poděkovat Petru Hložkovi, OK7AN, za zajištění a zasponzorování domény telegrafie.cz pro tento web a za přenesení jeho obsahu z původního umístění a oživení pod protokolem https.